วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558

ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ชื่อจริง                นางสาวอิสราภรณ์   ไชยโชติ
ชื่อเล่น                คิด
วันเกิด                วันที่  19  กรกฎาคม พ.ศ. 2537 
ที่อยู่                    บ้านเลขที่ 69  หมู่ 15 บ้านสำโรงพลัน  ตำบลสำโรงพลัน  อำเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ  33180
เบอร์โทร             0801686510
E-mail                hellokiss345@gmail.com               
สถานะ               โสด
มีพี่น้องรวม        คน
สีที่ชอบ               ฟ้า
การศึกษา             ปี 2552  จบการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนบ้านสำโรงพลัน
                            ปี 2555  จบการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
                            สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จากวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
                            ปี 2557 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 2
                            สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ
กำลังศึกษาอยู่      ระดับชั้น ปริญญาตรี ปีที่ 1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                            สาขางานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาภตะวันออกเฉียงเหนือ
                            วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

คติประจำใจ         สู้ สู้ ให้ถึงที่สุด    

4 ความคิดเห็น:

  1. Blog สวย น่ารักดี และมีเนื้อหาน่าสนใจค่ะ

    ตอบลบ
  2. เว็บบล็อกสวย น่ารักดีค่ะ

    ตอบลบ
  3. เว็บน่ารักดีค่ะ ตัวหนังสืออ่านง่าย เนื้อหาครบถ้วน

    ตอบลบ